0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

Tư vấn thiết kế

Cung cấp các dịch vụ tư vấn trong việc chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị xây dựng:

+ Lập báo cáo đầu tư và dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và mạng lưới giao thông nội bộ khu công nghiệp, khu dân cư.

+ Thiết kế các công trình giao thông: cầu, đường bộ và đường đô thị.

+ Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường giao thông nội bộ và công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu dân cư.

+ Thiết kế kiến trúc các công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Thiết kế hệ thống chiếu sáng các công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Thẩm tra các hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư; thẩm tra các hồ sơ thiết kế các công trình giao thông đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường nội bộ khu công nghiệp, khu dân cư.

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình; đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng công trình; lập và xác định giá các gói thầu.

+ Mua sắm hàng hóa và tuyển chọn nhà thầu, nhà cung cấp cho các dự án công trình giao thông đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường nội bộ khu công nghiệp, khu dân cư.

NỘI DUNG LIÊN QUAN

0909 097 297