0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

KHU PRINCE TOWN (MỞ RỘNG)

Khảo sát địa hình, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải

Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương

Quy mô: 13 ha

0909 097 297