0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

KHU PHỐ THƯƠNG MẠI UNITOWN – LÔ H1, H2, H13

Lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải

Địa điểmThành phố mới Bình Dương

Quy mô: 6 ha

0909 097 297