0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

KHU NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI BECAMEX - ĐỊNH HÒA

Lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải

Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương

Quy mô: 36 ha

0909 097 297