0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

KHU ĐÔNG ĐÔ ĐẠI PHỐ

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải – cây xanh - hệ thống chiếu sáng

Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương

Quy mô: 26 ha

0909 097 297