0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

Khu DFG Giai Đoạn 1 – Khu Đô Thị Vườn Tokyu Bình Dương

Lập Quy hoạch chi tiết 1/500

Lập thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Hạng mục: Đường giao thông, hệ thống thoát nước và chiếu sáng đường

Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương

Quy mô: 7,4 ha

0909 097 297