0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

Khu Dân Cư The Oasis @ Mỹ Phước

Lập quy hoạch chi tiết 1/500

Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương

Quy mô: 46,8 ha

0909 097 297