0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

Khu Dân Cư 5F

Lập Quy hoạch chi tiết 1/500

Địa điểm: Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Quy mô: 386,3 ha

0909 097 297