0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng bao gồm: khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng (khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường xung quanh)

NỘI DUNG LIÊN QUAN

0909 097 297