0909 097 297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN VŨ

Danh mục các dự án tiêu biểu

1. Khảo sát, thiết kế, thẩm tra công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

QUY MÔ

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

1

Khu Trung tâm thương mại - Khu Dân Cư Ecolakes Mỹ Phước

(Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải)

Công ty Cổ Phần SetiaBecamex

23 ha

Thiết kế bản vẽ thi công

2

Khu Nhà Phố R1AB Gói 5, 6, 7, 8 – Khu Dân Cư Ecokakes Mỹ Phước

(Hạng mục: Đường – thoát nước mưa)

Công ty Cổ Phần SetiaBecamex

06 ha

Thiết kế bản vẽ thi công

3

Khu Prince Town (mở rộng)

(Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải)

Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật

13 ha

Khảo sát địa hình, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

4

Khu phố thương mại Unitown – lô H1, H2, H13

(Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải)

Công Ty CP Kinh Doanh Và Phát Triển Bình Dương (TDC)

06 ha

Thiết kế bản vẽ thi công

5

Khu Đông Đô Đại Phố

(Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải – cây xanh - hệ thống chiếu sáng)

Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật

26 ha

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

6

7 khu dân cư và cụm sản xuất Becamex

(Hạng mục: Đường – hệ thống thoát nước)

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC)

330 ha

Khảo sát, tính khối lượng – tổng dự toán

7

Khu Sunflower (mở rộng)

(Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải)

Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật

06 ha

Khảo sát địa hình, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

8

Khu DFG Giai đoạn 1 - Khu Đô Thị Vườn Tokyu Bình Dương

(Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải – chiếu sáng đường)

Công ty TNHH Becamex Tokyu

7,4 ha

Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công

9

Khu nhà ở an sinh xã hội Becamex - Định Hòa

(Hạng mục: Đường – thoát nước mưa – thoát nước thải)

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC)

36 ha

Lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

10

Cải tạo kênh đào từ đường Tạo lực 5 đến đường NT10B - Khu DFG Giai đoạn 1 - Khu Đô Thị Vườn Tokyu Bình Dương

Công ty TNHH Becamex Tokyu

486 m

Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công

11

Đường N14A, thuộc công trình Khu công nghiệp Bàu Bàng, tại Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; và Đường NF1A, N15, N16 thuộc công trình Khu Dân Cư 5F, tại Xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC)

5.220 m

Lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

12

Đường Bàu Bàng – Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài

(Hạng mục: Đường – hệ thống thoát nước)

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC)

5.299 m

Lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

13

Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng

(Hạng mục: Đường – hệ thống thoát nước – chiếu sáng đường)

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC)

1.000 ha

Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất.

Lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

14

Khu công nghiệp Cây Trường

(Hạng mục: Đường – hệ thống thoát nước – chiếu sáng đường)

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC)

700 ha

Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất.

Lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

15

Khu Dịch Vụ Công Nghiệp (49,66 ha) thuộc Khu Công Nghiệp Bàu Bàng

(Hạng mục: Hệ Thống Đường, Thoát Nước Mưa, Nước Thải)

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC)

49,66 ha

Khảo sát địa hình, Lập dự án đầu tư & Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

2. Quy hoạch xây dựng

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

QUY MÔ

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

1

Khu DFG Giai Đoạn 1 – Khu Đô Thị Vườn Tokyu Bình Dương

Công ty TNHH Becamex Tokyu

7,4 ha

Quy hoạch chi tiết 1/500

2

Khu Chung Cư H9 – Khu Đô Thị Vườn Tokyu, Khu DFG

Công ty TNHH Becamex Tokyu

2,8 ha

Quy hoạch chi tiết 1/500

3

Khu Dân Cư 5F Ấp 5, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC)

386,3 ha

Quy hoạch chi tiết 1/500

4

Khu Dân Cư 5B Ấp 5, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC)

164,8 ha

Quy hoạch chi tiết 1/500

5

Khu Nhà Phố Green Pearl

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị (Becamex UDJ)

4,0 ha

Quy hoạch chi tiết 1/500

6

Khu Biệt Thự Lakeview

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị (Becamex UDJ)

6,4 ha

Quy hoạch chi tiết 1/500

7

Khu Dân Cư The Oasis @ Mỹ Phước

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bắc Sài Gòn - SNI

46,8 ha

Quy hoạch chi tiết 1/500

0909 097 297